Panoramas A-la carte

 Terrass personalen tackar för denna säsong och tar nu vinterledigt.

Vi kommer ut med en ny Meny och nya öppet hållningstider under våren.

Mer information via epost: info@panoramavasa.fi och telefon: 06-317 4163

Panorama Juurella mainos A2

Panorama 93

 

 Meny

 

alacarte