Panoramas A-la carte

Terrass personalen tackar för denna säsong och tar nu vinterledigt.

Vi kommer ut med en ny Meny och nya öppet hållningstider så fort som möjligt

Mer information via epost: info@panoramavasa.fi och telefon: 06-317 4163

Panorama 93

 

 Meny

 

alacarte